Akcia Medzinárodný deň žien

Dňa 8. 3. 2014 sa uskutočnila akcia Prešovského spolku nepočujúcich (POSN) k Medzinárodnému dňu žien, ktorého sa zúčastnilo 18 ľudí z Prešova a jeho okolia. Táto akcia pre nepočujúcich má už dlhú tradíciu.

V úvode akcie mali príhovor predseda POSN Bc. Juraj Holéczy a podpredseda POSN Roman Polášek, ktorý hostí srdečne privítali a porozprávali v skratke novinky k predošlému mesiacu, ako sa konal 1. Celoslovenský ples nepočujúcich v Prievidzi a ako sa budúci rok bude konať 2. ročník v Prešove dňa 21.2.2015, o ktorom budú informovať až po 7. ročníku Slovenského dňa nepočujúcich v Prešove ktorý sa uskutoční 17.10. – 18.10.2014.

Na záver všetci účastníci vyjadrili svoju spokojnosť s akciou.

Zároveň sa chceme poďakovať VaV servisu za prípravu priestoru na túto akciu MDŽ.

Už tento mesiac bude vydávať prvé informácie už aj z pripravovaného 7. ročníka Slovenského dňa nepočujúcich.

Autor: Bc. Juraj Holéczy

Foto: Marek Kanaš