posn.sk Archive

Online tlmočník v Prešove

Online tlmočníka Katarína Vidová v dňoch 13. 05. 2017 navštívila Prešovský spolok nepočujúcich (POSN) s cieľom informovať nepočujúcich o možnosti využívania služby Online tlmočenia, ktoré sa na Slovensku poskytuje
Read More

Prednaška o Remissia

Občianske združenie  POSN zorganizovalo prednášku ( vo februári – piatok ) o skvalitnení života , odbúraní civilizačných chorôb a o prísune životnej energie. Prednášal zástupca firmy RAMISSIO  pán
Read More

Chata – Liptov

Dňa 7. – 9. mája občianske združenie Prešovského spolku nepočujúcich pripravilo akciu deň matiek a deň otcov na chate – Liptov, kde prišlo 23 nepočujúcich osôb i detí. Tam mali
Read More

Prednáška pre nepočujúcich

V dňa 25. Septembra 2015 (piatok) občianske združenie DeafStudio si pripravili prednášku s názvom Kultúru vďaka pomoci dotácie od mesta Prešov. Zúčastnení boli iba pozvaní hostia. Prednášateľ bol pán
Read More

Akcia – Bowling

V sobotu 26.9.2015 sme mali malú akciu – bowling v Hoteli Lineas. Dokopy súťažilo 13 ľudí.Hodnotenie sa udialo v klube nepočujúcich spolu s besedou. Všetci mali radosť, keďže
Read More

Výlet do Rumunska – Brašov

Organizácia Prešovského spolku nepočujúcich pripravila víkendový pobyt dňa 27.júla – 31.júla v Brašove, Rumunsku. Zúčastnilo sa 14 ľudí a 2 šoféri. Príchod a 1.deň: Z Prešova sme odchádzali večer o ôsmej,
Read More

Chata Vernár

Dňa 15.mája – 17.mája občianske združenie Prešovského spolku nepočujúcich pripravilo akciu deň matiek a deň otcov na chate Vernár, kde prišlo 16 nepočujúcich osôb i detí. Tam mali
Read More

Súťaž mužov vo príprave nátierky

Prvý krát sme usporiadali „Súťaž mužov vo príprave nátierky “ktorú organizoval Prešovský spolok nepočujúcich (POSN) v priestoroch ich klubu. Základné suroviny si muži pripravovali doma, ako krájanie a pod. V klube sme
Read More

Turnaj v šípky 2015

V sobotu 21.marca.2015 sa konala akcia nepočujúcich ktorú organizoval Prešovský spolok nepočujúcich (POSN) v priestoroch ich klubu. Turnaja v šípkach sa zúčastnilo 15 pretekárov z Prešova a jeho
Read More