Klub pre nepočujúcich v Prešove vznikol už v roku 1948 a funguje až po súčasnosť.

Chronológia:

1948 – vznik klub nepočujúcich v Prešove pod názvom Ústredná jednota invalidov

1952 – vznik Československého zväzu invalidov /ČZI/ a klub nepočujúcich v Prešove zmenili názov Prešovská základná organizácia sluchovo postihnutých v rámci Československej zväze invalidov /ČZI/

1990 – vznik Slovenského zväzu sluchovo postihnutých /SZSP/, na základe toho v Prešove mali dve samostatné organizácie sluchovo postihnutých Základná organizácia SP-1 nepočujúcich a Základná organizácia SP-2 nedoslýchavých.

2006 – zánik Slovenského zväzu sluchovo postihnutých /SZSP/, vznik novej organizácie Asociácia nepočujúcich Slovenska /ANEPS/. V Prešove mali dve rôzne  organizácie: Krajské centrum ANEPS, ktoré zabezpečovalo tlmočnícke služby a Centrum nepočujúcich ANEPS /CN ANEPS/.

2013 – zmenil názov z organizácii na Prešovský spolok nepočujúcich.