Informácia o priestore pre klub Nepočujúcich v Prešove

Dňa 30.3.2015 sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré schválilo našu žiadosť o nebytové priestory pre klub nepočujúcich v Prešove na dobu neurčitú pričom sami platíme nájom za služby. Sme radi, že sa nám po vyše roku podarilo získať tieto priestory a radi by sme poďakovali organizáciám POSN, Slovenskému zväzu nepočujúcich, Sociálnemu Prešovu a mestu Prešov. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí s nami spolupracovali a podporili nás.

Dňa 1.6.2015 Prešovský spolok nepočujúcich a Prešov REAL s.r.o. spolu podpísali zmluvu  o prenájme nebytového priestoru na dobu neurčitú z dôvodu podpory nepočujúcich obyvateľov mestom Prešov.

Zapísal: -jh-