Stručné informácie o Kultúre Nepočujúcich

Naučme sa navzájom si rozumieť
Nepočujúci sú milí ľudia, netrápi ich, že nepočujú. Ich najväčším problémom je postoj spoločnosti k nim a nedostatok informácií. Najväčšie bariéry sú v mysliach počujúcich ľudí. S Nepočujúcimi môžeme komunikovať, aj keď nevieme posunkový jazyk. Mnohí sa naučili hovoriť a vedia odzerať z pier.
Našich 7 TIPOV ako si porozumieť

S Nepočujúcim hovorte vždy pomaly a plynule.
Zreteľne artikulujte a otvárajte ústa.
Pri komunikácií nezvyšujete hlas, ani nekričte.
Svetlo vám nesmie svietiť spoza chrbta a nestojte v tieni, aby bolo dobre vidieť vaše ústa.
Dajte pozor, aby nič nebránilo Nepočujúcemu odzerať vám z pier.
Nehýbte zbytočne hlavou a neotáčajte sa.
Môžete si pomôcť písaním na papier. Píšte len jasné a krátke vety.

MOTTO: „Počúvame očami, hovoríme rukami“