Predseda – Roman Polášek
Sekretár – Marián Kolárčík
Člen výbor – Pavel Škrabák
Revízori – Ľuboslav Jurík
Prešovský spolok nepočujúcich (POSN) je občianskym združením nepočujúcich občanov.

Cieľom POSN je ochrana, všestranná podpora nepočujúcich osôb, ich kultúry, výchova k zodpovednosti a humanizmu, rozvoj osobnosti prostredníctvom publikačných, kultúrno-spoločenských, športovo-rekreačných a rehabilitačných aktivít.
POSN je členom Slovenského zväzu nepočujúcich aj Národnej rady nepočujúcich a nedoslýchavých v Slovenskej republike.

Cieľové skupiny
Primárna:          nepočujúci ľudia – od deti až po seniorov
Sekundárna:    počujúci rodičia, ktorí majú nepočujúce deti