Návšteva v POSN

Možno málokto z nás zdravých ľudí si uvedomuje ich prítomnosť. Telesne hendikepovaných si obyčajne všimneme hneď, no nepočujúceho ,„nepočuť“.
Prešovský spolok nepočujúcich (POSN) je občianskym združením, ktorého cieľom je ochrana, všestranná podpora nepočujúcich osôb prostredníctvom rôznych kultúrnych športovo – rekreačných aj rehabilitačných aktivít.

Aj keď primárne sa zaoberajú nepočujúcimi bez rozdielu veku, no sekundárne pomáhajú aj počujúcim rodičom, ktorí majú nepočujúce deti. Sídlia na Solivarskej ulici č. 2 a majú za sebou naozaj bohatú činnosť, napokon môžete si ju prezrieť na ich webovej stránke (www.posn.sk).

Pri obhliadke ich priestorov, ktoré sú mestské a ,,obývajú“ ich za symbolický nájom, sme sa vďaka tlmočníkovi príjemne porozprávali s predsedom tohto združenia Jurajom Holéczym o podujatiach, ktoré chystajú v roku 2015 aj o možnostiach čerpania finančných prostriedkov vďaka grantom.

V priestoroch združenia je aj malé štúdio, kde sa dajú nahrávať krátke videá, vedú tu aj kurzy tlmočenia. Ich činnosť je naozaj bohatá, myslím, že naša spoločnosť túto komunitu, ktorá združuje učiteľov aj šikovných stolárov, tak trochu prehliada. Možno je to naozaj tým, že ich nepočuť, ktovie.

Som presvedčená, že Mesto Prešov by malo týmto ľuďom vychádzať v ústrety v tých najtriviálnejších veciach ako napr. tlmočenie prenosov zo zastupiteľstiev do posunkovej reči, poskytnúť dlhodobý nájom a pod.

zdroj: http://www.janettelangova.sk/sk/54/presovsky-spolok-nepocujucich-v-presove-posn

Autor: Mgr. Janette Langová,
poslankyňa MsZ Prešov
Foto: archív POSN Prešov
zverejnil: -jh-