Nové priestory pre nepočujúcich v Prešove

Od polovica mája sme dostali do prenájmu od mesta Prešov nebytové priestory pre občianske združenie Prešovského spolku nepočujúcich (skratka POSN). Máme priestor, kde nepočujúci a počujúci sa môžu stretávať. Počujúci majú možnosť spoznávať kultúru komunity nepočujúcich, aj možnosť sa naučiť slovenský posunkový jazyk a aj možnosť sa zúčastňovať sa rôznych vzdelávacích, školiacich, kultúrnych programoch v komunite nepočujúcich. Prenájom priestorov trvá len do 30.10.2014. Pozývame vás medzi nás.

Len bohužiaľ od tohto termínu zatiaľ nie je isté, či nám bude predlžená zmluva. Priestory nám zatiaľ neboli schválené? Pýtame sa prečo? Komunita nepočujúcich nie je v Prešove vôbec malá. Na rozvíjanie našej činnosti vo vzťahu k verejnosti ako aj k nepočujúcimi potrebujeme primeraný priestor na stretávanie sa a rôznu činnosť, ktorá prispieva k rozvoju a pomoci tejto komunity. Verím, že predstavitelia mesta prehodnotia svoje rozhodnutie a budú nápomocní aj našej cieľovej skupine.

Autor: Bc. Juraj Holéczy

Foto: Marek Kanaš