Otvorenie webovej stránky Prešovského spolku nepočujúcich

Dňa 25. 1. 2014 sa uskutočnilo 1. Valné zhromaždenie Prešovského spolku nepočujúcich (POSN), ktorého sa zúčastnilo 20 ľudí z Prešova a jeho okolia.

Výbory sa dohodli na spustení a správe webovej stránky www.posn.sk a stránky na Facebooku, aby aj nepočujúci mohli informovať nielen verejnosť, ale aj seba navzájom.

Ďalším bodom programu bola príprava programu aktivít na rok 2014, do ktorého sme zaradili vzdelávacie aktivity, kultúrne podujatia a rehabilitačné pobyty pre seniorov.

Významným podujatím, ktoré tento rok pripravujeme je 7. ročník Slovenského dňa nepočujúcich v Prešove 17.10. – 18.10.2014.

Zároveň sa chceme poďakovať Mgr. Ingrid Doležalovej za spoluprácu a pomoc, VaV servisu za prípravu priestoru na Valné zhromaždenie.

O všetkých aktualitách pripravovaných podujatí budeme priebežne informovať na našej web stránke, facebooku a na web stránke Sociálneho Prešova. Čoskoro prvé informácie už aj z pripravovaného 7. ročníka Slovenského dňa nepočujúcich.

Zároveň sa tešíme aj na pripomienky, otázky, návrhy, nápady od Vás.

Autor: Bc. Juraj Holéczy