Prešovský spolok nepočujúcich je nezisková a dobrovoľná organizácia, v ktorej členmi sú všetci nepočujúci z okolia Prešova. Naším poslaním je podieľať sa na slobodnom a spoločenskom rozvoji našich členov. Snažíme sa o všestranný rozvoj a čo najlepšie aktivity a služby pre všetkých nepočujúcich.

Našu činnosť a aktivity môžete podporiť poukázaním 2% dane z príjmov, venovaním finančnej či nefinančnej podpory, alebo ak sa zapojíte do činnosti našej organizácie ako dobrovoľníci.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Prešovský spolok nepočujúcich
IČO: 42229243
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Sibírska 30, 080 01 Prešov

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať, e-mailom.

Kontaktná osoba: Roman Polášek
Adresa: Solivarská ulica č.2, 080 01 Prešov
Email: info@posn.sk
Web stránka: http://posn.sk/podporte-nas/

Bankové spojenie: Fio banka

IBAN: SK44 8330 0000 0027 0070 0461

BIC: FIOZSKBAXXX