Prednáška – Audizmus

V mesiaci marec sme mali prednášku o Kultúre Nepočujúcich a v apríli prednášku o Histórii Nepočujúcich. Tento mesiac november sme sa pripravili na ďalšiu prednášku na tému Audzimus, ktorej prednášateľom je Roman Polášek. Audizmus – slovo, ktoré prvý použil nepočujúci doktor Tom Humphries v roku 1975. Audizmus môžeme charakterizovať ako negatívny alebo neznesiteľný postoj voči nepočujúcimi, – zjednodušene povedané: „ja som lepši ako ty“.

Osoby, ktoré majú také audistické postoje, sú považované za audistov a v kultúre Nepočujúcich sa hovorí, že je to podobné, ako keby sme ich nazvali rasistami. Dôvodom je, že Nepočujúci majú svoju vlastnú identitu, históriu, kultúru a jazyk, a že sú ľudskými bytosťami, aj keď nerozprávajú rečou počujúcich. Tento spôsob posudzovania Nepočujúcich počujúcou spoločnosťou sa označuje termínom audizmus – (Dr. Uherík).

 

Zapísal: Bc. Juraj Holéczy

Foto: Tím POSN