Prednáška – História Nepočujúcich

V mesiaci marec sme POSN pripravili prednáška o Kultúre Nepočujúcich. V apríli sme pripravili ďalší vzdelávací program – prednášku o Histórií Nepočujúcich, ktorej prednášateľom je Roman Polášek. Prednášal nám o histórií, udalostiach vo svete, aj na Slovensku. Veľa nepočujúcich nemá všeobecné poznatky o svojej histórií, lebo skoro žiadna škola pre sluchovo postihnutých na Slovensku neučí históriu nepočujúcich. Preto sa výbori POSN rozhodli pripraviť túto prednášku, aby nepočujúci získali poznatky o svojom pôvode a tak aj sebavedomie a hrdosť.

Na záver prednášky sme všetci poblahoželali p. Polášekovi a p. Vrábľovej, ktorým sa minulý mesiac narodil chlapček Robin.

Zároveň sa chceme poďakovať riaditeľovi Spojenej školy Pavla Sabadoša p. Mgr. Petrovi Borovskému, za poskytnutie priestoru na túto akciu.

Krátke informácie pre verejnosť o Histórií Nepočujúcich:

– v staroveku bol vzťah zdravej populácie k osobám s postihnutím veľmi krutý – zabíjali ich, hodili dravým zvieratám do priepasti a hádzali v košíku do rieky, do mora,
– prvý učiteľ nepočujúcich bol mních Pedro Ponce de Leon zo Španielska,
– Charles Michel de l´Epée je považovaný za Otca Nepočujúcich, otca posunkového jazyka
– Milánsky kongres v dňoch 6. – 11.9.1880 – II. medzinárodný kongres učiteľov nepočujúcich v Miláne – účasť – 164 počujúcich delegátov a 2 nepočujúcich delegáti pre vzdelávanie Nepočujúcich sa odporúčala orálna metóda pred posunkovým jazykom.
– v roku 1894 Eduard Miner Gallaudet zriadil univerzitu pre nepočujúcich – Gallaudetova univerzita, je jediná univerzita pre nepočujúcich na svete.

Zdroj: Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich

 

Zapísal: Bc. Juraj Holéczy

Foto: Marek Kanaš