Prednaška o Remissia

Občianske združenie  POSN zorganizovalo prednášku ( vo februári – piatok ) o skvalitnení života , odbúraní civilizačných chorôb a o prísune životnej energie.
Prednášal zástupca firmy RAMISSIO  pán Norbert  Hájek z Čiech .
Na prednášku prišlo 16 ľudí . Prednáška bola prínosom pre naši členov , lebo dostali mnoho ( veľa) dôležitých informácií .
Chceme poďakovať panu Hájekovi , manželom Lipovskim a tlmočníčke pani Urbanovej , ktorá prekladala do posunkového jazyka (reč) . Zároveň ďakujeme zúčastneným členom klubu . 🙂 .

Autoa Foto: Roman Polášek
Beáta Lipovská