Prednáška pre nepočujúcich

V dňa 25. Septembra 2015 (piatok) občianske združenie DeafStudio si pripravili prednášku s názvom Kultúru vďaka pomoci dotácie od mesta Prešov. Zúčastnení boli iba pozvaní hostia. Prednášateľ bol pán Jaroslav Cehlárik z Trnavy, ktorý pracuje ako riaditeľ Úradu Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých, zameranie sociálne služby – tlmočnícke služby, sociálne poradenstvo a sociálne rehabilitácie.

Pán Cehlárik je úplne nepočujúci a je prvým riaditeľom úradu Slovenska. Sme hrdí, že prijal naše pozvánie v téme: „Ako odbúravať komunikačnú bariéru pre nepočujúcich a zabezpečiť im aktívnu účasť v kultúrnom a spoločenskom živote“.

Na prednášku prišlo 8 ľudí a niektorí pozvaní neprišli. Najväčším pozitívnom tejto prednášky je malý prvý krok k spolupráci s mestom Prešov na oddelení sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých, ktoré nám poskytli viac informácií.

Chceme sa poďakovať pánovi Cehlárik za prednášanie a jeho tlmočníkovi, ktorý prekladal z posunkového jazyka do Slovenského jazyka pre zúčastnených. A chceme sa poďakovať aj tým, ktorí prišli na prednášku.

Autor: Juraj Holéczy
Foto: Pavel Škrabák