Program Slovenského dňa nepočujúcich pre verejnosť

Už koncom tohto týždňa dňa 17.10 a 18.10.2014 (piatok a sobota) sa koná veľká akciu pre nepočujúcich – 7. ročníka Slovenského dňa nepočujúcich v Prešove.
Máme pre Vás ponuku program v rámci Slovenského dňa nepočujúcich. V piatok, 17.10.2014 o 19:00 hod v kine SCALA sa predstavia divadelníci zo súboru Tiché iskry so svojím divadelným predstavením – Smer Florida, v ktorom účinkujú nepočujúci herci.

Divadlo Tiché iskry je divadlom, v ktorom profesionálni nepočujúci hereckí tvorcovia môžu prezentovať svoje umelecké hodnoty v posunkovej reči – a to spojením pohybových, tanečných a divadelných prvkov s vlastnými estetickými merítkami.

Cieľom je podnietiť záujmy nielen nepočujúcich, ale aj intaktných divákov o návštevy divadla, z čoho vyplýva skutočnosť na problém nízkeho sebavedomia nepočujúcich, ktorým sluchová a rečová bariéra tvorí veľkú prekážku zúčastňovať sa rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré navštevuje intaktná verejnosť. Smer FloridaV sobotu 18.10.2014 hlavným bodom programu Slovenského dňa nepočujúcich je Tichý pochod.

V rámci programu sa uskutoční aj kľúčový bod v smere k predstaviteľom štátu, ale i samosprávy. Je to „Tichý pochod“, ktorý svojim názvom symbolizuje náš život v svete ticha.

Účelom Tichého pochodu je ukázať širokej verejnosti a predstaviteľom štátnej, verejnej správy a samosprávy, že nepočujúci občania sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti.

Zároveň na mieste na konci Tichého pochodu urobíme rekord v tlieskaní v posunkovom jazyku.  Kde sa môžu zapájať nielen nepočujúci, ale aj počujúci občania s cieľom prekonať Slovenský rekord. 

Tichý pochod odštartuje dňa 18.10.2014 o 17:00 h na Námestie mieru (pred kinom Klub).

Každá účasť osôb nám pomôže zviditeľniť sa vo verejnosti aj u predstaviteľov štátu, preto je dôležité,
aby nás bolo čo najviac, veľmi veľa. 

Tešíme sa na vás.

Tichý pochod

Viac informácií o Tichom pochode nájdete na link http://www.sdn2014.sk/pochod.html

Autor: Bc. Juraj Holéczy