Program Mobilný pedagóg otvára tretí ročník

Rodiny s nepočujúcimi alebo sluchovo postihnutými deťmi sa môžu hlásiť do programu Mobilný pedagóg.

Mobilná pedagogička Silvia Hovorková pri práci s dieťaťom.

Rodiny s nepočujúcimi alebo sluchovo postihnutými deťmi sa môžu opäť hlásiť do programu Mobilný pedagóg. Nadácia Pontis vyhlásila vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis jeho 3. ročník. Našim cieľom je pomôcť rodinám s nepočujúcim alebo sluchovo postihnutým dieťaťom poskytnúť im potrebné informácie a naučiť ich ako sa venovať dieťaťu a integrovať ho do spoločnosti. Mobilné pedagogičky budú deti navštevovať v rodinách po dobu 10 mesiacov – od februára do novembra 2015.

Viac informácií si pozrite: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/program-mobilny-pedagog-otvara-treti-rocnik/1242