Prvé pracovné stretnutie s organizáciami pracujúcimi s nepočujúcimi na území mesta Prešov

Prvé pracovné stretnutie s organizáciami pracujúcimi s nepočujúcimi na území mesta Prešov, prípadne v kraji a na Slovensku sa nieslo v príjemnej uvoľnenej atmosfére dňa 26. novembra 2013 v priestoroch organizácie TROJLÍSTOK, n.o. V úvode sme sa navzájom popredstavovali.

Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s činnosťou jednotlivých organizácií a ich ďalšími plánmi na najbližšie obdobie a ďalšia spoločná koordinácia aktivít pre spomínanú cieľovú skupinu ako aj prezentácia aktivít vo vzťahu k verejnosti. Zároveň sme sa dohodli na vzájomnej informovanosti sa o pripravovaných aktivitách, pomoci pri príprave projektov, prípadne ich implementácií ako aj spoločných aktivitách s počujúcimi.

Veríme, že podobné stretnutia sa budú organizovať častejšie, kde sa stretnú organizácie, ktoré spája konkrétna cieľová skupina, ale hlavne, že sa budú stretávať tieto organizácie aj navzájom. Nielen, aby sa vyrozprávali, ale aby si vzájomne pomohli a vzájomne sa posúvali a rástli ďalej.

Zdroj: http://www.socialnypresov.sk/