Soľná jaskyňa Prešov

Výbor POSN pripravil pre členov nepočujúcich v Prešove a jeho okolí rekreačnú aktivitu do Soľnej jaskyne. Soľnú jaskyňu navštívilo 12 dospelých a seniorov a 4 nepočujúce deti. Všetci účastníci príjemne zrelaxovali, porozprávali sa v príjemnom prostredí s milými ľuďmi. Ohlasy na túto nami organizovanú aktivitu boli veľmi pozitívne. Určite v blízkej budúcnosti by si túto, prípadne podobnú aktivitu chceli zopakovať.

Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať p. Jane Mlčochovej za spoluprácu pri príprave priestoru v Soľnej jaskyni.

 

Autor: Bc. Juraj Holéczy

Foto: Roman Polášek