Správa zo 7. ročníka Slovenského dňa nepočujúcich

Akciu 7. ročníka Slovenského dňa nepočujúcich (ďalej SDN) organizovali:

  • Prešovský spolok nepočujúcich (hlavný organizátor)
  • Slovenský zväz nepočujúcich (pomocný organizátor – Tichý pochod)
  • Národná rada nepočujúcich a nedoslýchavých Slovenskej republiky (zodpovedná za príhovor na Tichom pochode a prípravu tlačovej konferencie s poslancami, workshop)
  • AŠKN AMICUS Prešov (športová oblasť)
  • DeafStudio a Sociálny Prešov (mediálna oblasť)

Piatok 17.10.2014
Oficiálne otvorenie 7. ročníka Slovenského dňa nepočujúcich v Prešove sa konalo s účasťou primátora mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyariho v priestoroch kancelárie primátora. Na stretnutí sme sa zaoberali problematikou nepočujúcich, absencie klubu POSN, a pod.

Hlavnou témou workshopu bol návrh zákona o posunkovom jazyku.

O 19.00 hod. sa v kine SCALA Prešov predstavil divadelný súbor Tiché iskry. Vystúpili s predstavením s názvom Smer Florida. V ňom sa predstavili profesionálni nepočujúci herci s cieľom podporiť záujem o návštevy divadla. Predviedli svoje umelecké cítenie v posunkovej reči. Vystúpenia sa zúčastnilo 183 divákov.

Sobota 18.10.2014
Súčasťou programu 7. ročníka SDN boli športové aktivity. AŠKN AMICUS Prešov zorganizovala súťažné stretnutia v športových odvetviach bowling, futsal, šach a šípky.

Dôležitým bodom programu SDN bol Tichý pochod, ktorý odštartoval o 17.00 hod. na Námestí mieru (pred kinom Klub) v Prešove a smeroval cez centrum mesta k Divadlu Jonáša Záborského. Svojim názvom symbolizuje život nepočujúcich v svete ticha.

Účelom pochodu bolo ukázať širokej verejnosti a predstaviteľom štátnej verejnej správy a samosprávy, že nepočujúci občania sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. Cieľom bolo tiež poukázať na aktualizovaný dokument Deklarácia potrieb nepočujúcich 2014, zostavený na základe uplatňovania ľudských práv v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho opčného protokolu, ktorého signatárom je aj Slovenská republika. Na záver pochodu sa podarilo vytvoriť slovenský rekord v tlieskaní v posunkovom jazyku, do ktorého sa zapojilo 159 účastníkov.

Na tlačovej konferencii konanej v priestoroch hotela Dukla sme sa stretli s poslancami mestského zastupiteľstva, a to p. Komanickým, p. Ďurčanskou, p. Gregom, p. Kahancom, p. Langovou, p. Hudáčom, poslancami samosprávneho kraja Prešov p. Vokálom, p. Reparským, p. Švagerkom a p. Dragulovou z metodicko-pedagogického centra. Vypočuli si prednášku o živote nepočujúcich, o ich problémoch, chýbajúcich priestoroch pre klub POSN, absencii sociálnych služieb – tlmočníckych služieb, sociálnej rehabilitácii a sociálneho poradenstva.

7. ročník SDN ukončila spoločenská zábava, ktorá sa konala v priestoroch hotela Dukla. Pre všetkých zúčastnených bol pripravený bohatý program. Jeho zlatým klincom bola účasť Aliho Aksua, nepočujúcej celebrity rumunského pôvodu s jeho príbehmi. Súčasťou zábavy bola súťaž o najlepšie video, víťazom ktorej sa stal p. Július Maťovčík a v jej závere sa uskutočnilo žrebovanie tomboly.

7. ročník SDN sa nezaobišiel bez smutnej správy. Ešte pred jeho začatím sme sa ju dozvedeli od členov Divadla Tiché iskry. Navždy nás opustila naša priateľka Andrea „Feldy“ Kavalská, ktorá sa nám pomohla nájsť sponzorov na predstavenie Smer Florida. Piatkový divadelný večer bol venovaný jej pamiatke.

Všetkým srdečne ďakujeme za účasť na 7. ročníku Slovenského dňa nepočujúcich v Prešove.
Dovidenia o rok, 2015 v Hlohovci!

Autor: Marek Kanaš
Foto: Inge Doležalová
Zverejnil: -jh-