Správy mesiac Január

Budeme pravidelne pridávať článok za každý mesiac o našej aktivite Prešovského spolku nepočujúcich.

  • Od 9.1.2015 sme zaviedli každý piatok stretnutie v klube od 17:00 hod, okrem toho sú stretnutia možné aj cez týždeň a to podľa dohody. Zúčastniť sa môžu nepočujúcimi, ale aj verejnosť, ktorá nás chce navštíviť, stretnúť a spoznať sa s nepočujúcimi.
  • Dňa 24. 1. 2015 sa uskutočnilo 2. Valné zhromaždenie Prešovského spolku nepočujúcich (POSN), ktorého sa zúčastnili ľudia z Prešova a jeho okolia.
  • Výbory POSN s členmi pripravili program aktivít na rok 2015, do ktorého zaradili vzdelávacie aktivity, kultúrne podujatia a rehabilitačné pobyty pre seniorov. Tu pozrite program rok 2015
  • Zmena vzhľadu webovej stránku www.posn.sk – hlavné menu doplnené o kategórie – „Naša komunita“ (bude spustené až v polovici februára), do kontaktov sme pridali fotky miesta klubu aj trasu, „História klubu nepočujúcich od vzniku až po súčasnosť“ a „Podporte nás – 2%“ dane a čoskoro pridáme „Darujme“.

zapísal: -jh-