Turnaj v šípky 2015

V sobotu 21.marca.2015 sa konala akcia nepočujúcich ktorú organizoval Prešovský spolok nepočujúcich (POSN) v priestoroch ich klubu. Turnaja v šípkach sa zúčastnilo 15 pretekárov z Prešova a jeho okolia.
Miesto:
1. Samuel Kysela
2. Oliver Jurík
3. Roman Polášek

1. Sylvia Hlavenková
2. Magdaléna Polášková
3. Mária Kolarčíková
Určite v blízkej budúcnosti by si tuto, pripadne podobnú aktivitu chceli zopakovať.
Na záver všetci účastníci vyjadrili svoju spokojnosť s akciou.

Viac na Galerii

text: Roman Polášek

foto: Tím POSN