Ústredná rada Slovenského zväzu nepočujúcich v Prešove

Dňa 24.5.2014 sa konala schôdza Ústrednej rady Slovenského zväzu nepočujúcich v Prešove,  na ktorej sa POSN pripravoval na konanie najväčšej akcie pre SZN tohto roka, čo bude 7. ročník Slovenského dňa nepočujúcich ktorý sa uskutoční v Prešove dňa 17.10 – 18.10.2014. Prebehla krátka schôdza Národnej rady nepočujúcich a nedoslýchavých Slovenskej republiky, ktorej hlavným bodom bola pozvánka na stretnutie zástupcov organizácií nepočujúcich a nedoslýchavých osôb, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2014 v Bratislave.

 

Zapísal: Bc. Juraj Holéczy